Projektowanie | Testy | Produkcja

Możliwości i kompetencje EXDIN Solutions wykorzystywane w projektach i produktach specjalnych, realizowanych wg specyfikacji klientów:

 

     Projektowanie oraz symulacje numeryczne bazujące na sprawdzonych procedurach

 • Projektowanie komponentów urządzeń ultra-wysokich ciśnień przy pomocy nieliniowej Metody Elementów Skończonych (MES)
 • Określanie trwałości urządzeń w oparciu o mechanikę pękania oraz Extended Finite Element Method (XFEM)
 • Optymalizacja z uwzględnieniem parametrów eksploatacyjnych oraz  technologii wytwarzania
 • Zgodność z normami ASME VIII div3 oraz z normami europejskimi
     
 
 

     Testy materiałowe dla wszystkich komponentów poddanych działaniu ciśnienia

 • Właściwości wytrzymałościowe
 • Odporność na kruche pękanie
 • Badania nieniszczące NDT
     
 
 

     Precyzyjna obróbka i wytwarzanie

 • Obróbka CNC oraz obróbka wielkogabarytowa
 • Kontrola wymiarowa z wykorzystaniem maszyny współrzędnościowej, kontrola jakości powierzchni
     
 
 

     Testy ciśnieniowe oraz procesowanie ciśnieniowe

 • Podwójne przeprężanie (autofrettage) – unikalna w świecie technologia wykorzystująca mechaniczne i hydrauliczne przeprężenie komponentów - podnoszenie trwałości zmęczeniowej
 • Pomiary tensometryczne oraz optyczna analiza odkształceń
 • Próby ciśnieniowe oraz testy zmęczeniowe w specjalnych bunkrach testowych
     

Udostępnij